LAST OPP EN JOBB
Generelle vilkår for tjenesten
Disse generelle vilkårene, inkludert retningslinjene som relateres til tjenesten som tilbys, som beskrevet på Clipilys nettsted, gir deg informasjon om hva du kan forvente av Clipilys tjenester og utgjør en juridisk avtale mellom deg som kunde og Clipily.
Bilder og justeringer
Du er selv ansvarlig for bildene du sender til oss og bekrefter ved å sende dem inn at du har rett til å bruke dem. Eieskapet for innsendte og redigerte bilder overføres aldri til Clipily. Vi undersøker innsendte bilder for upassende materiale og forbeholder oss retten til å avvise bilder av ulike grunner. De returnerte bildene betraktes som godkjent av deg ved nedlastning dersom du ikke kontakter oss innen syv (7) dager med informasjon om eventuelle feil som du har registrert med henvisning til instruksene du har gitt for redigering av bildene. Å korrigere eventuelle feil på bildene og returnere dem til deg vil være høyt prioritert hos oss.
Levering og nedlasting
Våre ordreprioriteringer er basert på ønsket leveringstid, og vi vil med rimelig innsats levere bildene dine innen den ønskede tidsrammen, men vi kan ikke garantere at den ønskede leveringstiden oppnås. Du får beskjed via e-post når ordren din er klar for nedlastning og du kan laste ned bildene via nettstedet vårt. Bildene blir slettet fra systemet vårt fjorten (14) dager etter at du har lastet dem ned og akseptert resultatet.
Kansellering av ordre
En ordre med standard leveringstid på 24 timer kan kanselleres inntil en time etter at ordren ble foretatt. En ekspressordre med enten 10 eller 4 timer leveringstid kan kanselleres inntil 30 minutter fra det tidspunkt ordren ble foretatt.
Betaling
terms for payments made by credit card or credit card are regulated by the respective card issuer. If you have requested to purchase by invoice, we reserve the right to request a credit report. Collecting and processing your personal data and credit information is necessary for us to be able to process your credit request. Payment must be made to Clipily in the way that the invoice indicates or in the way that has been specifically agreed upon and must be available to Clipily no later than the due date. In case of late payment, a reminder will be sent to you. In case of further delay, a statutory collection fee will be added. Prepaid credits can be made with a debit-or credit card where the purchase is regulated by the respective card issuer. The validity of the credits are valid as long as you have an active account.
Endringer på tjenester eller vilkår
Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i tjenestene, foretakets retningslinjer og disse vilkårene. Er endringene vesentlige, vil du bli informert før disse endringene utføres. Informasjon om disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelige på nettstedet eller sendes til e-postadressen som du har oppgitt.
Ansvarsbegrensning
Bortsett fra det som kreves av loven, er Clipily eller dets underleverandører ikke ved noen tilfelle ansvarlig for noe av det følgende, men ikke begrenset til: 1. tap av eller skade på data. 2. indirekte følgeskader og tap; eller tapt fortjeneste, kommersielle inntekter, goodwill eller forventede besparelser.
Force majeure
Clipily vil ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mislighold i oppfylling av forpliktelsene etter disse bestemmelsene, dersom forsinkelsen eller misligholdet skyldes en hendelse som er utenfor vår kontroll. Denne bestemmelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
Lovverk og tvisteløsning
Denne avtalen er regulert av svensk rett. Tvist angående tolkning av disse generelle vilkårene skal avgjøres av en svensk almenndomstol med Stockholm Tingrett som første instans.
Bedriftsinformasjon
Clipily drives og eies av TON Creative Studios AB. Adresse: Orgonavägen 35, 175 66 Järfälla, Sverige. Organisasjonsnummer: 559029-8450.